استارتر

باتوجه به تشابه بین نوردی و استارتر کاتد ، استارتر های مسی کاتد در ابعاد و ضخامت های مختلف با توجه به سفارش مشتری نیز تولید می گردد.