اسلب

یک محصول میان خطی و نیمه نهایی مس است که فرایند ریخته گری پیوسته حاصل میشود. محصول تولیدی این شرکت با خط پیوسته C.C.M، اسلبی با ابعاد 20*450 میلی متر میباشد که طول آن متناسب با نیاز مشتری تامین میگردد. اسلب ها همواره به صورت صفحات مستطیلی هستند و در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. مشابه با بیلت، بر روی آن فرایندهای شکل دهی صورت می گیرد اما شکل مستطیلی آن همیشه حفظ می شود. آن ها معمولا پس از فرایندهای شکل دهی به صورت ورق یا نوردی مسی درمی آیند لازم به ذکر است که آنالیز نهایی این محصول با خلوص 9/99 درصد مس خالص تولید می گردد.