ارتباط با کارشناسان فروش و سفارشات

جهت امور مشاوره و مشخصات فنی و ثبت و پیگیری سفارشات خود با شماره های شرکت داخلی 101 ( آقای محمدی ) تماس حاصل نمایید.

همچنین جهت امور فروش و ترخیص با شماره های شرکت داخلی 102 ( آقای صفار ) تماس حاصل نمایید

تلفن: 7-03142290256