موسس و هیات مدیره

شرکت اخگر مس اصفهان در راستای توسعه و رشد صنعت مس کشور در زمینه صنایع دستی و صنایع برقی و همچنین رشد اشتغال و استفاده بهینه از منابع معدنی و زیرزمینی و تکمیل زنجیره تولید کشور از سال 1379 به مدیریت جناب آقایان محمد و علیرضا صفاری شروع به کار نموده است.
این شرکت واقع در شهرک صنعتی منتظریه اصفهان (نجف آباد) به صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی به مساحت 10.000 متر مربع تاسیس گردیده است