کانفرم واحد

  • روش اکستروژن یا همان برون‌ریزی، یکی از روش‌های حجمی برای تغییر شکل در مواد است. هدف این روش کاهش ضخامت یا سطح مقطع فلزمس است که در نهایت قطعه‌هایی در سطح مقطع صاف، یک شکل تولید خواهد شد. فرآیند اکستروژن به این صورت است که ابتدا قالبی با سطح مقطع مورد نظر ایجاد شده و سپس مفتولهای تولیدی در بخش آپکست را در آن فشرده می‌کنند. در نتیجه قطعه به اصطلاح اکسترود شده، با همان سطح مقطع مورد نظر ایجاد می‌شود. اعمال فشار به صورت یکطرفه در جهت خروجی قالب صورت می‌گیرد؛ یعنی از سر باز قالب به سمت حفره خروجی فشار اعمال می‌شود. تولید ماده در اکستروژن میتواند به صورت پیوسته (ادامه‌دار) انجام شود
  • در این شرکت بسته به نیاز مشتری و نوع کاربری ، محصولات با بهترین کیفیت و بروزترین تجهیزات، تولید و عرضه میگردد.
  • واحد اکستروژن مواد مس برای تولید اکستروژن مداوم سیم گرد مسی ، سیم مسی مسطح ، شینه و پروفیل مسی و غیره مناسب است