بسته بندی

پس از تولید نهایی محصولات و انجام تست های نهایی بر روی کلیه مقاطع تولیدی، و اخذ تاییدیه از واحد کنترل کیفیت شرکت ، محصولات به واحد بسته بندی منتقل شده و در محیطی عاری از هرگونه گرد و غبار و اکسید مخرب سطحی برای مس ،در سایز و وزن های مورد نیاز مشتریان عزیز بسته بندی میگردند.