تجهیزات موجود

ابزارهای مورد استفاده در بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاه جهت کنترل هر چه دقیق تر خطوط تولید و قطعات تولیدی با حداقل خطا به طور پی در پی کالیبره می شوند؛ این ابزارها شامل:

کوانتومتر(آنالیز شیمیایی- Chemical Anaiysis)

دستگاهی است که بکمک آن میتوان میزان حضور عناصر مختلف در یک قطعه را اندازه گیری کرد . دستگاهی که شدت خطوط طیفی در طول موج های مختلف را با آشکارسازهای نوری مانند لوله های فتو ضربی اندازه گیری می کند.
طیف‌سنجی نشر نوری با استفاده از تحریک قوس و جرقه )قوس جرقه( OES روش انتخابی برای تجزیه و تحلیل فلزات، ردیابی برای تعیین ترکیب شیمیایی نمونه‌های فلزی است.با توجه به زمان تحلیل کوتاه و دقت ذاتی، سیستم‌های طیف‌سنجی انتشار نوری جرقه قوس در کنترل پردازش آلیاژ مؤثرتر هستند.
طیف‌سنج‌های جرقه قوس الکتریکی را می‌توان در بسیاری از جنبه‌های چرخه تولید، از جمله بازرسی ورودی، پردازش فلز، کنترل کیفیت محصولات نیمه‌تمام و نهایی، و بسیاری کاربردهای دیگر که نیاز به تجزیه و تحلیل ترکیب شیمیایی مواد فلزی دارند، استفاده کرد

  • اندازه گیری غلظت عناصر با استفاده از کوانتو متر پایه مس
  • امکان اندازه گیری در حد ppm برای مس خالص

CU-P-Zn-Al-Fe-Pb-Ni-Mn-S-Sn-Si

آزمون تست کشش(Tensile Test)

این یک دستگاه تست نیروی مکانیکی است که برای آزمایش‌های عملکرد مکانیکی مانند بار استاتیکی، کشش، فشرده‌سازی، خمش، پارگی و غیره؛ ابزار و تجهیزات برای مواد مختلف استفاده می‌شود. این دستگاه عامل مهمی در انجام بدون مشکل و صحت نتایج آزمون است.با استفاده از رمزگذار فوتوالکتریک وارداتی برای اندازه گیری جابجایی، کنترلر ساختار میکروکامپیوتر تک تراشه تعبیه شده، نرم افزار اندازه گیری و کنترلر قدرتمند داخلی، عملکردهای اندازه گیری، کنترل، محاسبه و ذخیره سازی را یکپارچه می کند.این تابع محاسبه خودکار تنش، ازدیاد طول (کشش سنج مورد نیاز است)، استحکام کششی و مدول الاستیک است، و به طور خودکار نتایج را شمارش می کند.به طور خودکار حداکثر نقطه، نقطه شکست، مقدار نیرو یا ازدیاد طول نقطه مشخص شده را ثبت می کند.از کامپیوتر برای تست نمایش پویا فرآیند و منحنی تست و پردازش داده ها استفاده می کند.پس از آزمایش، منحنی را می توان برای تجزیه و تحلیل مجدد و ویرایش داده ها بزرگ کرد و گزارش را می توان چاپ کرد.

آزمون سختی سنجی (Hardness Test)

دستگاه سختی سنج مقدار نقطه اثر یک جسم فرورونده تحت تاثیر نیروی ثابت که برروی نمونه ایجاد می شود را اندازه گیری می کند؛ این اندازه گیری نشان دهنده میزان سختی نمونه در برابر عوامل محرک مکانیکی، فیزیکی و غیره می باشد

اندازه گیری توسط این دستگاه به دو روش برینل و ویکرز انجام میپذیرد و قابلیت تبدیل به راکول را نیز دارا میباشد

آزمون مقاومت الکتریکی (Electrical Resistance Test)

میکرواهم متر وسیله ی اندازه گیری مقاومت اجسام در بازه میکرو می باشد.این نوع دستگاه اندازه گیری در صنعت برق از جمله در سیستم ها و مدارات مختلف از جمله  اندازه گیری مقاومت سیم و کابل در کارخانه های کابل سازی، بررسی محل اتصال باس بارها و کابل ها اندازه گیری اهم سیم پیچ موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها و … کاربرد دارند

مشخصات فنی میکرواهم متر دیجیتال

دارای رنج 1 میکرو تا 20 مگا اهم-دارای صحت اندازه گیری 0.05%-اندازه گیری با روش دقیق چهار سیمی (پراپ کلوین)-با قابلیت اندازه گیری بصورت دستی با 10 رنج و اتو رنج-دارای 13 مقایسه گر داخلی با امکان مقایسه حد بالا و پایین و…

  • فرایند کلی تولید :

با فراهم کردن مواد اولیه (کاتد با خلوص بالا 99.99%) و همچنین دیگر ضایعات (کابل قرمز و ضایعات برگشتی حاصل از پرس و… )، کلیه ی بار ها مورد بررسی و آنالیز کوانتو متری قرار میگیرند و در صورت تطابق با معیارهای اصلی انتخاب و تایید بار شرکت ،تفکیک میشوند.

  • دستگاههای پرس کابل و ضایعات موجود در شرکت و اپراتورهایی

دیده بارهای تایید شده را با وزن و اندازه های دلخواه  پرس میکنند تا پس از این به مرحله بعدی یعنی پالت گیری و وزن کشی نهایی به سالن تولید منتقل گردند همچنین کلیه بارها کدگذاری و از لحاظ نوع عناصر مشخص میشوند.

پس از انتقال به سالن تولید ،کلیه بارها با برنامه از پیش تعیین شده و دقیق جهت شارژ در واحد تولیدی مرتبط با نوع محصول ، تفکیک شده و راهی مرحله اصلی تولید میشوند.