نورد سرد

نورد سرد معمولاً جهت تولید ورق و تسمه با پرداخت سطحی و دقت ابعادی به کار برده می شود همچنین جهت افزایش استحکام به ورق از طریق کار مکانیکی از این فرایند شکل دهی استفاده می گردد. هدف از نورد سرد کاهش ضخامت ورق تحت فشار بسیار بالا می باشد

ویژگی فرایند نورد گرم

  • افزایش سختی ماده مورد نظر
  • افزایش نابجایی در ساختار کریستالی
  • افزایش تنش تسلیم

مزایای نورد سرد:

  • روغن کاری راحت تر انجام می گردد
  • در غیاب سرما و اکسیداسیون، تلورانس کمتر و پرداخت سطح بهتری حاصل می گردد