واحد مفتول سازی

بهترین انتخاب برای مواد اولیه مورد استفاده برای تولید مفتول ،کاتد مس است کاتدها بیشترین استفاده را برای فرآیند تولید به روش آپکست دارند .خط ریختگری آپ کست همانطور که از نامش مشخص است ریختگری رو به بالا میباشد

توضیحات بیشتر:

سیستم خروجی موتور (سروو موتور) محصولات ریخته گری را از طریق  تسمه و پولی به سمت بالا می کشد. از آنجا مفتولها به سمت کویل‌ها هدایت می‌شوند، که معمولاً کویل‌های دوتایی با دو کویل مجزا برای مفتولهاست.
امکان ریخته‌گری با اندازه‌های مختلف مفتول، به طور همزمان وجود دارد. تغییر از یک محصول ریخته گری به محصول دیگر به سادگی تعویض خنک کننده و اجرای یک برنامه ریخته گری متفاوت در برنامه کنترل کننده سیستم درایو سروموتور است. به طور طبیعی می تواند بیش از یک سیستم محرک در یک قاب وجود داشته باشد که امکان ریخته گری همزمان اندازه های مختلف مفتول را فراهم میکند