چشم انداز

این واحد تولیدی در صنعت پر استفاده مس ، وظایف شایانی دارد که با تکیه بر مدیریت صحیح و متخصصان مجرب خود در تلاش است که به تمامی اهداف مهم خود برسد.

برخی از اهداف:

  1. تهیه مواد اولیه محصولات مس و صنعت برق
  2. تکمیل زنجیره تولید مس از معدن تا محصول
  3. توسعه صادرات با ارتقا  کیفیت و کاهش قیمت تمام شده
  4. توسعه مشتریان ارزشمند
  5. ایجاد افزایش انگیزش و ارتقاء آموزشی کارکنان به عنوان دارایی های اصلی شرکت

ارزشهای شرکت

  • تلاش برای ایجاد محیط امن و آرام جهت فعالیت اقتصادی تجاری در شرکت
  • تلاش درجهت حفظ محیط زیست با استفاده از تکنولوژیهای سبز
  • مدیریت متکی بر اخلاق و ارزشهای تجاری

استراتژی

تبدیل شدن به برند در سطح خاورمیانه