کویل

خواص زیاد مس آن را به فلزی ایده آل برای کاربردهای مختلف تبدیل می کند. جدا از رسانایی شناخته شده آن، مس یک فلز قوی است که به راحتی می توان آن را شکل داد و پیکربندی کرد. مقاومت در برابر خوردگی و سایش آن تضمین می کند که ماندگاری طولانی داشته باشد و بتواند شرایط سخت را تحمل کند
کویل های مسی در سایز و مقاطع مختلف تولید میگردند .کویل ها همان باسبار های مسی میباشند که بصورت حلقه ای بسته بندی شده اند و سایزهایی که به این صورت بسته بندی میگردند به شرح جدول میباشند