گرده

مسگری یکی از صنایع دستی بسیار قدیمی درایران است. از دیرباز اشیاء و ظروف مسی در موزه‌های مختلف مشاهده می‌شوند. وقتی نام مس به زبان می‌آید، ناخودآگاه پس از آن نام شهر‌هایی مانند زنجان، قزوین و اصفهان هم بر زبان جاری می‌شود
این شرکت افتخار دارد خود را یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد اولیه ظروف مسی در ایران معرفی کند محصولات هم به صورت گرد و هم به صورت مستطیل در ابعاد و ضخامت های مختلف باتوجه به نیاز مشتری به صورت سخت و نرم در بالاترین سطح کیفی تولید و به بازار های هدف عرضه میگردد.